Järgimise mõisted

Turustajana RS tugineb tarnijate poolt antud täitmise teabele.

Oleme võtnud kõik mõistlikud meetmed, et kinnitada toodete staatust, mis on esitatud meie kodulehel järgmiselt

RoHS nõuetele vastav

  • selle toote tarnija on kinnitanud, et see ei sisalda ühtki RoHS direktiivi järgi piiratud ainetest kontsentratsioonis ja rakendustes
  • toode, mida on võimalik töödelda kõrgematel temperatuuridel, nõuab pliivaba joodist


RoHS nõuetele mittevasta
  • Selle toote tarnija on kinnitanud, et see sisaldab ühte või mitut piiratud ainet üle RoHS direktiivi poolt lubatud kontsentratsiooni
RoHS vabastus
  • Selle komponendi tarnija on kinnitanud, et see ei ole mõeldud kasutamiseks ühes piiratud RoHS tooteliikidest
RoHS uurimise all
  • tooted, mis teadaolevalt on mõjutatud eelnimetatud õigusaktidest ning mida me aktiivselt kontrollime RoHS staatuse suhtes