Kodulehe kasutamise tingimused

 1. Copyright

  Kogu selle veebilehe sisu on RS Components Ltd, tema volitatud edasimüüja või litsentsiaari autoriõigustega kaitstud. Kõik õigused reserveeritud.

  Veebilehe osaline või kogu sisu paljundamine mis tahes kujul on keelatud, va isiklikuks kasutamiseks, kopeerimine ja kolmandale isikule jagamine ei ole lubatud. Luba isiklikuks koopia kasutamiseks ei võimalda materjali või selle osa inkorporeerimist ühelgi teisel veebilehel, elektroonilises otsingusüsteemis, väljaandes või mis tahes muus töös (sõltumata sellest, kas see on paberkandjal, elektrooniliselt või muul viisil).

 2. Hoiatused

  RS Components Ltd, tema poolt volitatud edasimüüja või litsensiaar ei anna garantiisid, selgitusi ega kohustusi vastavalt:

  (a) käesoleva veebilehe mistahes sisu (kaasaarvatud, piiranguta, kvaliteedi, täpsuse, täielikkuse ega sisu sobivuse kohta); või

  (b) mistahes kolmandate veebilehtede sisu, millele on viidatud või mis on sisenetav lingi kaudu või muul moel.

  RS Components Ltd, tema poolt volitatud edasimüüja või litsensiaar ei soovita ega anna heakskiity ühelegi kolmanda osapoole saidile ega võta RS Components Ltd, tema poolt volitatud edasimüüja või litsensiaar mingit vastutust seoses ühtegi neist (sealhulgas, kuid mitte ainult, vastutus, mis tekib mis tahes väitest, et mistahes kolmanda osapoole saidi sisu rikub seadust või isikuõigusi või on sündsusetu, laimav või skandaalne).

 3. Autoriseeritud edasimüüja

  Seda kodulehte haldab RS Components Ltd autoriseeritud edasimüüja, kes on nimetatud sektsioonis ‘Kontakt’. Kõik selle kodulehe kaudu esitatud tellimused on esitatud asetatud volitatud edasimüüjale ja volitatud edasimüüja on selle kodulehe sisu eest vastutav.