Privaatsuspoliitika

[Uuendatud Privaatsuspoliitika]

Privaatsuspoliitika

RS Delivers’i privaatsusavaldus

RS Components Ltd ("RS") on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele. Palun lugege järgnevat privaatsusavaldust, et mõista, kuidas teie isikuandmeid käsitletakse, kui kasutate või registreerute RS Delivers’i veebisaidil, suhtlete meie klienditeeninduse töötajaga, või suhtlete muul viisil RSiga.

Käesolevat privaatsusavaldust ei kohaldata isikuandmete suhtes, mida kogutakse teiste veebisaitide kaudu, mida haldab RS või selle kontsern või millele käesolev veebisait viitab. Täpsema teabe saamiseks vaadake palun nende veebisaitide privaatsusavaldusi.

Milliseid isikuandmeid RS kogub?

RS kogub teie käest isikuandmeid, kui te esitate need meile otse, edasimüüja kaudu või meie veebisaidi kasutamise kaudu, näiteks:

 • Teave teie enda ja ettevõtte kohta, kus te töötate, kui registreerite meie juures konto. See võib sisaldada teie nime ja kontaktandmeid, teie ettevõtte nime ja ettevõtte andmeid, teavet teie rolli kohta ettevõttes ning seda, kuidas te kuulsite sellest veebisaidist.
 • Tehingu-, arveldus- ja tarneandmed, kui te sooritate meie juures ostu või sõlmite lepingu mõne meie lahenduse või teenuse kasutamiseks.
 • Andmed teie suhtluse kohta meiega, nt kui te saadate e-postiga meie veebisaidi osas tagasisidet, esitate tehnilise küsimuse, teatate probleemist või võtate meiega muul viisil ühendust. Palun pange tähele, et kui te meile helistate, võime salvestada kõne vastavuse ja kvaliteedi tagamise ning töötajate koolitamise eesmärgil.
 • Kui te vastate ühele meie kliendiküsitlusele või osalete konkursil.
 • Kui te suhtlete ühe meie müügiesindajaga, näiteks müügileti juures, messil või kliendi ruumides.
 • Me võime salvestada ka teatud üksikasju selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate, näiteks veebisait, millelt te tulite või kuhu te suundute, teie seadme unikaalne ID, teie IP-aadressid ja operatsioonisüsteem, reklaamid, millele te klõpsate, tooted, mida te otsite jaostate, ja teave, mida te alla laadite. Meie poolt saadetud turundussõnumid võivad automaatselt tuvastada, kas te olete saanud või avanud e-kirja või klõpsanud meie turundusmaterjalides oleval lingil. Me kasutame seda teavet meie enda tulemuslikkuse mõõtmiseks, aga ka selleks, et me saaksime oma reklaamsõnumeid ja reklaami kohandada teile sobivaks.
 • RS saab mõnikord teavet teie kohta ka kolmandatelt isikutelt. Eelkõige võime saada andmeid ettevõtete andmebaasidest teie ametikoha ja ettevõtte kohta, kus te töötate.
Mõned eespool loetletud andmed on kontode loomiseks ja ostude sooritamiseks kohustuslikud. See, kas teave on kohustuslik, on märgitud, kui registreerute või ostate meie tooteid või teenuseid. Kui te nõutud andmeid ei esita, ei pruugi me olla võimelised teie jaoks kontot looma või täita teie sooritatud ostusid. Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik muud andmed esitamiseks vabatahtlikud, kuid kui te otsustate neid mitte esitada, võib teile edastatav turundus olla vähem asjakohane ja teie kasutuskogemus ei ole isikupärastatud.

Kuidas kasutab RS minu isikuandmeid ja mis on sellise kasutamise õiguslik alus?

Sõltuvalt sellest, kuidas te kasutate RS Delivers’i veebisaiti, teie suhtlusest meiega ja teie poolt meile antud lubadest, kasutame me teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

Eesmärk

Andmete tüüp

Õiguslik alus

Teid kliendina registreerimiseks ja teile konto loomiseks Täita teie tellimus ja/või pakkuda teile teenuseid

Teie kontaktandmed Teave teie ametikoha ja ettevõtte kohta, kus te töötate Teie tarne- ja arveldusandmed

Teiega sõlmitud lepingu täitmine Võtta teie taotlusel meetmeid enne teiega lepingu sõlmimist.

Hallata ja vastata kõikidele päringutele ja kaebustele, mis teil olla võivad

Teie kontaktandmed ja igasugune suhtlus meiega

Õigustatud huvi (meie äritegevuse juhtimine ja teenuste osutamine klientidele)

RS Delivers’i veebisaidi isikupärastamine teie jaoks ja teile sisu näitamine, mis meie arvates teid kõige rohkem huvitab.

Teie konto andmed 

Teie ostuajalugu 

Teie sirvimistegevus

Õigustatud huvi (meie toodete ja teenuste reklaamimine meie klientidele)

Kutsuda teid osalema ja hallata kliendiuuringuid, ülevaateid ja muid turu-uuringuid, mida RS ja teised organisatsioonid meie nimel läbi viivad.

Teie kontaktandmed

Teie nõusolek

Õigustatud huvi (meie äritegevuse juhtimine, teenuste osutamine klientidele ning meie toodete ja teenuste parandamine).

Saata teile turundussõnumeid ja näidata teile sihipärast reklaami seoses meie toodete ja teenustega.

Teie konto andmed

Teie ostuajalugu

Teie sirvimistegevus

Teie ettevõtte andmed

Teie nõusolek

Õigustatud huvi (meie toodete ja teenuste reklaamimine)

Kõikide konkursside haldamine, kus te osalete.

Teie kontaktandmed

Teie tarneandmed

Õigustatud huvi (meie toodete ja teenuste reklaamimine konkursside kaudu ja meie konkursside haldamine)

Arendada ja säilitada RS Delivers’i veebisaiti ning jälgida selle kasutamist. 

Teie sirvimistegevus

Teie suhtlus meie veebisaidiga

Teie nõusolek.

Õigustatud huvi (meie veebisaidi haldamine ja selle toimimise parandamine)

Uurida pettusi ja vajaduse korral kaitsta ennast ja kolmandaid isikuid.

Teie konto andmed

Teie tehingute ajalugu

Teie veebisaidi kasutus

Õigustatud huvi (pettuste või muude rikkumiste ennetamine ja avastamine)

Täita meie finantsaruandluse ja avalikustamise kohustusi meie emaettevõtte, maksuasutuste ja järelevalveasutuste ees.

Teie tehingute ajalugu

Teie tarne- ja arveldusandmed

Seaduslik kohustus.

Kui me töötleme isikuandmeid õigustatud huvi alusel, siis oleme - nagu nõuavad andmekaitsealased õigusaktid - viinud läbi tasakaalutesti, et dokumenteerida meie huvid, kaaluda, milline on töötlemise mõju üksikisikutele, ja teha kindlaks, kas üksikisikute huvid kaaluvad üles meie huvid töötlemise läbiviimise suhtes. 

Mis tahes muust andmete kasutamisest meie edasimüüja poolt teavitatakse teid edasimüüja poolt vastavalt kohalikule õigusele.

Kellega jagab RS minu isikuandmeid?

RS on kohustatud jagama teavet teatud valitud kolmandate osapooltega äritegevuse korraldamiseks:

 • RS Distributor: Käesoleval veebisaidil nimetatud ettevõte on RSi edasimüüja teie riigis ja RS haldab seda veebisaiti vastava edasimüüja nimel. Me edastame isikuandmeid oma edasimüüjale, et nad saaksid teie tellimuse täita ja vajaduse korral toetada meie teenuseid ning parandada meie klienditeadmisi. Juhul kui RSi edasimüüja teie riigis vahetub, võidakse teie isikuandmed avalikustada uuele edasimüüjale.
 • RS Group: RS Components Ltd kuulub ülemaailmsesse kontserni, mille emaettevõte on RS Group plc. RS Group'i ettevõtete osas täieliku teabe saamiseks külastage palun veebisaiti https://www.rsgroup.com. RS jagab isikuandmeid teiste RS Group’i liikmetega, kui see on vajalik meie teenuste toetamiseks ja meie klienditeadmiste arendamiseks.
 • Teenusepakkujad: Me edastame informatsiooni meie teenusepakkujatele, kes tegutsevad meie nimel (näiteks ettevõtetele, kes pakuvad digitaalse turunduse teenuseid, nagu tootesoovitused, statistiline analüüs, äritegevuse ja -toimimise ülevaade, veebisaidi optimeerimine), samuti sellistele kolmandatele isikutele, kes osalevad tarneahelas (näiteks ekspediitorid, kullerid ja veoettevõtted). Teatud juhtudel me jagame isikuandmeid ka oma erialaste ja õigusnõustajatega.
 • Valitsusasutused: Kui teie tellimus tuleb toimetada väljapoole Ühendkuningriiki, võib meil olla vaja jagada teavet nii Ühendkuningriigi kui ka sihtriigi tolliasutustega. Samuti võime me jagada isikuandmeid õiguskaitse- või muude valitsusasutustega, näiteks pettusest teatamiseks või vastuseks seaduslikule taotlusele. Kui te ostate mis tahes televisiooniseadmeid, edastatakse teie andmed vastavalt seadusele „Wireless Telegraphy Act 1967“ TV Licensing Authority'le.
 • Krediidi ja pettuste kontroll: Me võime jagada teavet krediidiinfoagentuuride ja kolmandate isikutega, kes tegelevad pettuste ennetamise ja avastamisega.
 • Meedia: Aeg-ajalt me võime avaldada koondatud ja anonüümset turundusstatistikat äripartneritele või kasutada seda pressiteadetes, reklaamides või avaldatud aruannetes. Isiklikult me tuvastame teid või teisi kliente sellistes pressiteadetes, reklaamides või aruannetes üksnes teie eelneval nõusolekul.
 • Ettevõtte või vara müük: Kui me müüme mis tahes äriga seotud vara, võidakse meie klientide isikuandmed avalikustada potentsiaalsele ostjale. Sellisel juhul me teeme mõistlikke jõupingutusi, et tagada, et ostja järgib käesoleva privaatsusavalduse tingimusi.

RS võib avalikustada isikuandmeid ka juhul, kui usume, et nende avalikustamine on vajalik RSi, meie klientide, töötajate või avalikkuse õiguste, omandi või isikliku ohutuse kaitsmiseks, või kui meil on muul viisil seadusega lubatud seda teha.

Kus ja kui kaua RS säilitab minu isikuandmeid?

RS Group on ülemaailmne kontsern ja RS kasutab ka üle maailma asuvaid edasimüüjaid ja teenusepakkujaid. Sellest tulenevalt võidakse teie isikuandmeid töödelda väljaspool Euroopat asuvates riikides, sealhulgas riikides, kus teil võib olla teie andmete suhtes vähem seadusest tulenevaid õiguseid kui teie kohaliku seaduse alusel. Kui me edastame isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, tagame vastavalt kohaldatavale õigusele, et teie privaatsusõigused on asjakohaste kaitsemeetmetega piisavalt kaitstud. Palun võtke meiega ühendust, kui soovite nende kaitsemeetmete kohta rohkem teavet.

Me säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui meil on neid vaja eespool nimetatud eesmärkidel, seega sõltub see ajavahemik teie suhtlusest meiega. Näiteks, kui te olete sooritanud meie juures ostu, säilitame me teie ostuga seotud andmed arveldamise, maksustamise ja garantii eesmärkidel vajaliku aja jooksul. Samuti võime me säilitada teiega peetud kirjavahetuse andmeid (näiteks kui te olete esitanud kaebuse toote kohta) nii kaua, kui see on vajalik, et kaitsta meid õigusliku nõude eest. Lisateavet küpsiste kestuse kohta leiate küpsiste poliitikast.

Kui meil ei ole enam vaja teie andmeid säilitada, kustutame me need. Palun pange tähele, et kui te loobute meie turundussõnumitest, säilitame teie e-posti aadressi, et tagada, et me ei saadaks teile tulevikus turundussõnumeid.

Mida teeb RS minu isikuandmete kaitsmiseks?

RS püüab alati pakkuda oma klientidele kõrgeimat teenindustaset ja turvalisust ning veebisait on spetsiaalselt loodud turvalisust silmas pidades.

Selleks, et tagada teie isikuandmete turvalisus ja kaitse, kasutame me iga kord, kui te esitate andmeid, järgmisi turvameetodeid:

 • Uusim tehnoloogia teie andmete krüpteerimiseks ja kaitsmiseks, et tagada turvaline ja kindel tehing.
 • Võimaluse piires hoitakse teie poolt edastatud teavet krüpteeritud kujul. See tähendab, et teie andmed on kaitstud ja nende edastamine on turvaline. 
 • Teie RS Delivers’i kontoteave ja RS Delivers’i isiklik profiil on kaitstud parooliga, nii et ainult ja üksnes teil on ligipääs vastavale isiklikule teabele. Te võite oma RS Delivers’i kontoteavet ja RS Delivers’i profiili muuta, kasutades oma RS Delivers’i kasutajanime ja parooli.

Kuidas kasutab RS minu isikuandmeid turunduses?

Kui te ei ole konto registreerimise ja ostu sooritamise ajal sellest loobunud või kui me ei ole küsinud teie nõusolekut turunduseks ja te ei ole seda andnud, võib RS saata teile e-kirju, helistada või saata teile tekstisõnumeid seoses RSi toodete ja teenustega. Lisaks võime aeg-ajalt saata teile otsepostitusi toodete kohta, mis meie arvates võivad teile huvi pakkuda.

On tõenäoline, et mõned või kõik need turundussõnumid võivad olla teie jaoks kohandatud, lähtudes sellest, mida me teie ja/või teie ettevõtte kohta teame, näiteks teie Isiklikust Veebiprofiilist, teie varasematest otsingutest ja sirvimisest RS Delivers’i veebisaidil ning teie ostutegevusest.

Kui te ei soovi enam meiega suhelda, võite igal ajal:

 • Muuta oma eelistusi "Minu Konto" jaotises "Minu Profiili Ajakohastatud Andmed", millele pääsed igal ajal ligi navigatsiooniribal asuva lingi kaudu;
 • Loobuda e-kirjadest, klõpsates igas e-kirjas oleval lingil; või
 • Võtta ühendust oma kohaliku edasimüüjaga, kasutades mis tahes kontaktandmeid käesoleval veebisaidil, kui te ei soovi, et edasimüüja teiega edaspidi ühendust võtaks.

Kui see on kohaldatav, on teil õigus loobuda otseturundusest või profileerimisest, mida me viime läbi otseturunduse eesmärgil (te võite seda õigust igal ajal kasutada). 

Samuti võite te näha RSi reklaame kolmandate isikute veebisaitidel, sealhulgas sotsiaalmeedias. Need reklaamid võivad olla teie jaoks kohandatud, kasutades küpsiseid (mis jälgivad teie veebitegevust, et me saaksime edastada reklaame klientidele, kes on külastanud RS Delivers’i veebilehte). Kui te näete reklaami sotsiaalmeedias, võib see olla tingitud sellest, et me oleme kaasanud sotsiaalvõrgustiku näitama reklaame meie klientidele, või kasutajatele, kes vastavad meie klientide demograafilisele profiilile. Mõnel juhul võib see hõlmata teie e-posti aadressi jagamist sotsiaalvõrgustikuga. Kui te ei soovi enam näha kohandatud reklaame, saate te muuta oma küpsiste ja privaatsuse seadeid oma brauseris ja nendel kolmandate osapoolte veebisaitidel.

Kuidas ma saan oma isikuandmetele ligi pääseda, neid ajakohastada, parandada või kustutada?

Te saate oma Isikliku Profiili andmeid igal ajal vaadata ja muuta, klõpsates jaotises "Minu Profiil - Andmete Uuendamine", mis asub jaotises "Minu Konto", millele te saate igal ajal ligi pääseda navigatsiooniribal asuva lingi kaudu.

Kui te olete unustanud oma salasõna või teil on muid probleeme oma RS Delivers’i kontole ligipääsuga, võtke palun ühendust oma kohaliku edasimüüjaga, kasutades mis tahes kontaktandmeid käesoleval veebisaidil.

Kui teil on küsimusi seoses teie isikuandmetega, mida te ei saa lahendada oma Isikliku Veebiprofiili kaudu, võtke palun ühendust oma kohaliku edasimüüjaga, kasutades selleks ükskõik millist käesoleval veebisaidil toodud kontaktandmeid. Andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt on teil õigus tutvuda (sealhulgas masinloetaval kujul), parandada, taotleda andmete kustutamist, esitada vastuväiteid või piirata meie töötlemistoiminguid, taotleda oma isikuandmete edastamist (ülekandmist) teisele ettevõttele või kolmandale isikule, ning RS täidab kõik nende õiguste kasutamise taotlused vastavalt kohaldatavale õigusele. Palun pidage siiski meeles, et nendele õigustele on kehtestatud mitmeid piiranguid, ja võib esineda olukordi, kus me ei saa teie taotlust täita.

Kui me tugineme teie nõusolekule, on teil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist. Meil võivad siiski olla muud õiguslikud alused teie andmete töötlemiseks muudel eesmärkidel, näiteks eespool nimetatud eesmärkidel. 

Küpsised

RS kasutab küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, et tagada RS Delivers’i veebisaidi funktsionaalsus, arendada veebisaiti ja kohandada RS Delivers’i veebisaiti isikupärastamiseks. Lisateavet küpsiste kohta leiate meie küpsiste poliitikast.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on küsimusi seoses käesoleva privaatsusteatega või sellega, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, võtke palun ühendust oma kohaliku edasimüüjaga, kasutades mis tahes kontaktandmeid käesoleval veebisaidil.

Kui teil on lahendamata probleeme, on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele riigis, kus te resideerute, või riigis, kus asub teie töökoht või kus väidetav rikkumine toimus. 

Käesoleva Privaatsusavalduse uuendused

Me võime aeg-ajalt muuta käesolevat privaatsusavaldust, et kajastada muudatusi seaduses, regulatiivsetes juhistes või meie andmekaitse tavasid vastavalt seadusele. Kui see leiab aset ja kui seadus seda nõuab, edastame me teile uue või ajakohastatud teatise, milles kirjeldame üksikasjalikult, kuidas teie isikuandmete kasutamine muutub, ning vajadusel küsime teie nõusolekut edasiseks töötlemiseks.

Käesolevat Privaatsusavaldust uuendati viimati juulis 2023.