Müügitingimused

Kõiki tooteid ja teenuseid, mida reklaamitakse sellel veebilehel, pakub RS edasimüüja Eestis.

Kõik hinnad esitatatakse ja kõik tellimused aktsepteeritakse RS Eesti poolt vastavalt müügi-ja tarnetingimustele, mis on saadaval taotluse alusel. Täiendavat teavet leiate Kontakt .

14-PÄEVANE TAGASTUSÕIGUS

Vastavalt Võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. RS Eesti e-poest tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on tarbijale üle antud. Tarbijaks loetakse füüsilist isikut, kes on ostnud RS Eesti e-poest kaupa või teenust, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega.

Ostes RS Eesti e-poest, nõustub tarbija tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:

1.Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.

RS Eesti e-pood järgib kasutamise väljaselgitamisel mõistlikkuse põhimõtet, mis tähendab, et kui toote sobivuse selgitamiseks on vajalik toote kasutamine, siis loetakse seda kasutamata tooteks.

1.Tarbija peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav, siis ei pea tagastatav toode olema originaalpakendis.

2. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse RS Eesti e-poe aadressil rs@yeint.ee mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist.

3. Tarbija kohustub kandma kauba tagastuskulud 15% ulatuses tagastatava toote hinnast, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

4. YEInternational AS kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale lepingust taganemise teate saamist, tagastama tarbijale tagastatud kauba eest tasutud summa.

5. 14-päevane tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul:

- tooted, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestatud

- arvutitarkvara, mille ümbrise on tarbija avanud

14-päevane tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole RS Eesti e-poe eripära. Vajadusel saate alati küsida lisainfot rs@yeint.ee