| Tag1 | Vabastusega Tooted | Tag2 |

RoHS ei kehti varuosadele, mis on ette nähtud elektri-ja elektroonikaseadmete remondiks (EEE), mis olid turul enne 1. juulit 2006.

Samuti ei kehti see komponentide asendamisel, mis on mõeldud EEE võimsuse suurendamiseks ja/või uuendada, mis olid turul enne 1. juulit 2006.

Järgmised RoHS erandid on loetletud direktiivis ja EL kaalub edasisi taotlusi. Tehniliselt elujõuliste alternatiivide vähesus on erandi peamiseks põhjenduseks. Peamised erandid hõlmavad:

Elavhõbe
 • selle toote tarnija märgib, et see sisaldab ühte või rohkemat piiratud
  ainet koostises üle RoHS direktiivis lubatud kontsentratsiooni
 • kompaktluminofoorlampides kuni 5 mg lambi kohta
 • sirgetes luminofoorlampides üldotstarbeliselt, mis ei ületa:
  • halofosfaati 10mg
  • trifosfaati tavalise elueaga 5mg
  • trifosfaati pika elueaga 8mg
 • eriotstarbelistes sirgetes luminofoorlampides
 • teistes direktiivi lisas eraldi mimetamata lampides
Plii
 • klaas CRTs, elektroonikakomponentides ja luminestsentslampides
 • legeeriva elemendina terases, mis sisaldab kuni 0,35% massist pliid, alumiiniumi
  mis sisaldab kuni 0,4% pliid
 • vasesulamine, mis sisaldab kuni 4% pliid
 • kõrge sulamistemperatuuriga joodises (nt tina ja pliid sisaldavad joodised, mis sisaldavad üle 85% pliid)
 • joodistes mõeldud serveritele, salvestistele ja salvestisüsteemidele (vabastus antud kuni 2010)
 • võrgu infrastruktuuri kommuteerimise, signaalimise, edastamise seadmete, samuti võrguhaldussüsteemi telekommunikatsiooni joodistes
 • keraamilistes elektroonika detailides (nt. pieso-elektroonika seadmed)
kadmeerimine
välja arvatud otstarbel, mis on vastavalt 91/338/EMÜdirektiivile keelatud (1) millega muudetakse direktiivi 76/769/EMÜ (2) , mis on seotud teatavate ohtlike ainete ja valmissegude kasutamisega turustamise ning kasutamise piirangutega.

Kuuevalentne kroom
süsinikterasest jahutussüsteemi korrosioonivastane külmikutes.