Meie Poliitika
Tootekoodide poliitika
Tootjad on vastu võtnud erinevaid lähenemisi toodete partnumbrite muutmisel seoses RoHS-ühilduvusega. Kliendid on samuti jagunenud, kas nad eelistavad tootekoode muuta või mitte.

RS poliitika on, et kui tootja muudab oma partnumbrit, pakume meie seda teile samuti uue
RSi tootekoodina.


Kui tootja ei muuda partnumbrit, ei muutu RS tootekood samuti.Segatud ladu
Kui tootja partnumber ei muutu, siis
võib ette tulla üleminekuperiood, millal kliendid võivad saada nii nõuetele vastavat kui mittevastavat toodet samas saadetises.

RS’i poliitikaks on, et tootet ei reklaamita RoHS nõuetele vastavana enne, kuni selle üleminek on lõpule viidud ja laos on ainult nõuetele vastav toode.

Toote asendatavus
Mõned tootjad on valinud uued partnumbrid nõuetele vastavatele toodetele. Sellisel juhul ka meie pakume seda uue RS tootekoodi all.

Kui varude mittevastav osa on ammendatud, asendame selle uue versiooniga automaatselt Sinu tellimusel. Me teeme seda ainult juhul, kui tarnija on teatanud, et uus RoHS-ühilduv toode on esialgse mitteühildunud toote otsene asendus.

Kui toodet ei peeta otseselt ühilduvaks, pakume seda soovitatud alternatiivina mitte otsese asendusena. Sellisel juhul teavitatakse sind tellimuse esitamisel.