Sissejuhatus

RoHS (Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlev) direktiiv on EL direktiivi, mis piirab 6 ohtliku materjali kasutamist elektrooniliste ja elektriseadmete tootmisel
(vaata | Tag1 | Mõjutatud tooted | Tag2 |).

See õigusakt jõustus 1. juulil 2006.

See on tihedalt seotud WEEE (elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmete) direktiiviga.

RoHS direktiivil on oluline mõju elektroonikatööstuses.

Õiguslikult kehtib see ainult Euroopa Liidus, siiski on RoHS’ist kiiresti saamas ülemaailmne standard antud tööstusharu ülemaailmse iseloomu tõttu.

Sarnaseid keskkonnaalased õigusakte kaalutakse ka paljudes riikides väljaspool ELi.

RoHS ei ole ainult tehnilise tootmise probleem. Sellel on suur mõju ka teistele äritegevuse aspektidele, sealhulgas:
  • tootekujundus
  • kliendi ja tarnija suhted
  • logistika ning tarneahela juhtimine
RS toetab täielikult kõiki käesoleva direktiivi keskkonnaalaseid eesmärke.


Turu juhtiva ettevõttena teeme oma äripartneritega tihedat koostööd tagamiseks vastavuse ning toetus sinule.
(vaata, kuidas me saame aidata).

Selle teabekeskuse informatsiooni ajakohastatakse regulaarselt.